Uitgeverij De Woudezel
Artikelen


Meine Begegnung mit Paracelsus

Erschienen in Nova Acta Paracelsica, Neue Folge 28 (2018)

Auf der Jahrestagung 2016 habe ich im Gespräch mit Pia Holenstein von meiner Begegnung mit Paracelsus und meiner Tätigkeit als Übersetzerin seiner Werke erzählt. Im Untenstehenden versuche ich, was ich dabei knapp umrissen habe, ein wenig weiter auszuführen. – Was kann jemanden bloß dazu bewegen, Paracelsus zum Inhalt seines Lebenswerkes zu machen? Rein akademisches Interesse reicht dazu kaum aus. Paracelsus ist mir wichtig, weil er mir hilft, den Menschen – mich selbst – besser zu verstehen. Paracelsus gehört für mich denn auch nicht so sehr zur Medizingeschichte oder zur frühneuzeitlichen Textproduktion, als vielmehr zur Zukunft der Menschheit – auch wenn das ein wenig bombastisch klingen mag. Und das meine ich ganz praktisch – wie Paracelsus selbst es immer wieder betont: Es geht nicht darum, schön zu reden, es geht um die Werke. "Lernen und nit tun, das ist klein, lernen und tun, das ist groß und ganz." Die Kernfrage ist daher für mich: Wie würde paracelsisches Tun heute aussehen? Kann man heute noch – oder schon – paracelsischer Arzt sein? Welche Form könnte paracelsische Heilkunst heute annehmen?
Weiterlesen


Oerkrachten en elementen bij Paracelsus

Paracelsus: Sulfur, mercuur, sal – de oerkrachten van de wereld
en
Paracelsus: De vier elementen – de moeders van de wereld;
De Woudezel 2014

Waar is de wereld van gemaakt? Is die überhaupt gemaakt? Vragen waar de natuurfilosofen zich van oudsher mee bezig hebben gehouden. Paracelsus zou Paracelsus niet zijn als hij er niet een uitgesproken en origineel antwoord op zou hebben: de wereld bestaat uit 3 x 4, en de mens is de 5, namelijk de kwintessens uit de wereld.
Lees verder


Paracelsus: bruggenbouwer tussen twee werelden

Elise Wolfram: Paracelsus – een Rozenkruiser, De Woudezel 2013

Verschenen in Pentagram nr. 2, 2014

De mens als burger van twee werelden: de natuurlijke en de eeuwige, het rijk van de Vader en dat van de Zoon, de oude en de nieuwe geboorte – dat is het thema van Paracelsus. Hij, die in beide werelden even goed thuis was, zocht steeds weer nieuwe invalshoeken om zijn leerlingen op wegen te wijzen om door de stof heen het geestelijke licht waar te nemen.
Lees verder


Die Geburt des Namens "Paracelsus" aus dem Geist seiner Philosophie

Erschienen in Nova Acta Paracelsica, Neue Folge 26 (2012/13)

Woher stammt und was bedeutet der Name Paracelsus? Noch immer werden in populären biographischen Darstellungen zwei ebenso althergebrachte wie unwahr­scheinliche Erklärungen herbeibemüht. Nach der einen soll Paracelsus bedeuten: "Über Celsus hinaus".
Mit Celsus ist Aulus Cornelius Celsus gemeint, ein römischer Enzyklopädist, der von 25 v. Chr. bis 50 nach Chr. lebte und von dessen umfangreichem Werk nur der medizinische Teil erhalten geblieben ist. Ob er selbst als Arzt praktizierte, ist nicht bekannt. Der erste Druck seiner medizinischen Werke datiert aus dem Jahr 1478; eine deutsche Übersetzung, Die acht Bücher des hochberümpten Aurelii Cornelii Celsi von beyderley Medicine, wurde erstmals 1531 veröffentlicht, also ein paar Jahre, nachdem die erste prognostische Schrift Hohenheims unter dem Namen Paracelsus erschienen war.
Weiterlesen


Open brief aan Koning Willem Alexander

Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013 heeft De Woudezel hem een boek cadeau gedaan, namelijk
Laat iedereen zijn eigen koning zijn
van Paracelsus; vergezeld van een

open brief.


Slechts het hoogste in de mens
Paracelsische geneeskunst voor de eenentwintigste eeuw


© Geschiedenis der Geneeskunde; verschenen in GdG 2011; 15:172-179

Wat kan Paracelsus nog betekenen in onze tijd? Is deze studie van zuiver academische interesse, of bevatten zijn werken misschien aanwijzingen die vandaag de dag nog vruchtbaar gemaakt kunnen worden?
Dit artikel is een eerste stap om de mogelijkheden en moeilijkheden te verkennen van een paracelsische geneeskunst voor de 21e eeuw. Dat noopt ertoe zijn werk voorzichtig te ontdoen van zijn folkloristische elementen, tijdgebonden opvattingen en terminologische misverstanden, om de tijdloze essentie ervan bloot te leggen – op een soortgelijke manier als hij zelf zijn alchemie definieert: de slakken afbikken van het geneesmiddel, totdat dit in zijn zuivere vorm beschikbaar is.
Lees verder


Ontwerpen voor een nieuwe samenleving
Paracelsus, ca. 1530
Andreae, 1619


"Als het erom gaat het wezen van de rechtvaardigheid te beschouwen en te beschrijven", zegt Paracelsus, "moet iedereen weten dat dit in de binnenwereld gezocht moet worden en niet in de buitenwereld. Want rechtvaardigheid van de mens moet iets innerlijks zijn, geen uiterlijkheid. Wie de rechtvaardigheid schendt, doet dat innerlijk. (...) De wetten in de buitenwereld hebben met rechtvaardigheid niets te maken, want alle wetten hebben betrekking op het fysieke, niet op het inwendige." De geboden zijn niet zaligmakend. "Christus vervult de wet doordat Hij ons leert in onze binnenwereld te werken."
Lees verder


Een vrije wil?
Erasmus – Luther – Paracelsus


De Reformatie wordt vaak herleid tot het initiatief van één persoon: Maarten Luther. Maar is dat terecht? Alle punten van kritiek aan de kerk die Luther tot actie dreven, waren al eerder naar voren gebracht door de – 17 jaar oudere – Erasmus. Luther broedde de eieren uit, die door Erasmus waren gelegd, zoals er werd gemopperd. En toch hebben de twee elkaar nooit persoonlijk ontmoet en zijn ze nooit bondgenoten geworden, integendeel.
Lees verder