Uitgeverij De Woudezel
CoverLab.jpgDit is een van de laatste en meest doorwrochte boeken van Paracelsus, haast een soort resumé van zijn levenswerk, waarin hij een groot aantal voor hem belangrijke onderwerpen op een bijzonder geconcentreerde manier bespreekt. Hij heeft het over de 'boeken' waaruit hij de geneeskunst heeft geleerd; in ieder hoofdstuk stelt hij een boek voor. Deze boeken zijn:

1. Wijsheid: de link tussen het eeuwige en het natuurlijke.

2. Het firmament. De arts moet de sterren aan het firmament al spellend samenvoegen tot een zin.

3. De elementen, de moeders van het fysiek lichaam van de mens.

4. Microkosmos en macrokosmos: alles wat er in de grote wereld is, is ook in het menselijk lichaam aanwezig – alleen niet in dezelfde gedaante.

5. De alchemie, als voleindiging van de schepping. De geneesmiddelen zijn door God geschapen, maar in slakken verborgen. Die moeten we er afbikken. En dan is er nog de inwendige alchemist, de archeus.

6. Ervaring. Beschouwing over de begrippen ervaring, empirie, wetenschap.

7. De natuurlijke artsen en apotheken. De natuur is één grote apotheek; maar ook de mens bezit een inwendige apotheek, en een inwendige arts.

8. De theorie van de geneeskunst. Iedere ziekte ontstaat uit een zaad. Er is sprake van een organische ontwikkeling, niet van een mechanisch proces.

9. Magie als ontdekking van de geneeskunst. Het geneesmiddel is geestelijk van aard, en magie is de manier om daar inzicht in te krijgen.

10. De metamorfose van het geneesmiddel. Het geneesmiddel dat geestelijk wordt ingenomen, vertoont zich pas in het lichaam in zijn ware vorm.

11. Het ontstaan van ziekten. De lichaamssappen zijn in feite de elementen, en die vormen een soort baarmoeder waar het ziektezaad zich kan ontwikkelen.


Paracelsus:

Artsen op dwaalwegen
Labyrinthus medicorum errantium


Tweetalig
Vertaling en voetnoten: Elke Bußler
177 pagina’s
Ingenaaid gebrocheerd
Formaat: 15 x 22 cm
ISBN: 978-90-806875-1-6
Eerste druk oktober 2003
777 genummerde exemplaren
Prijs: EUR 25,00