Uitgeverij De Woudezel


Paracelsus:

De weg van David
Commentaar bij Psalm 119

Met een inleiding van
Anton Dekkers:
Paracelsus, theoloog van de Reformatie

Vertaling en noten: Elke Bußler en Anton Dekkers
269 pagina’s
Ingenaaid gebrocheerd
Formaat: 15 x 22 cm
ISBN: 978-90-821760-4-9
Mei 2022
Prijs: EUR 35,00
CoverPsalm.jpgHet omvangrijkste van alle werken van Paracelsus is zijn commentaar bij de psalmen – en dat terwijl er slechts de helft van is overgeleverd (over psalm 75-150). De weg van David bevat naast een inleiding over de theologie van Paracelsus alleen het commentaar bij psalm 119, de langste van de psalmen, die ruimte biedt om er een hele theologie aan op te hangen. Wat Paracelsus dan, zoals vóór hem al Augustinus en anderen, ook doet.

Hij blijft daarbij niet aan de letter kleven, maar kijkt verder. Paracelsus spreekt vaak over kenvermogens die dieper reiken dan ons gewone verstand. Vanuit een dieper weten schreef hij niet alleen zijn natuurfilosofisch werk, maar probeert hij ook de Bijbelse verhalen te begrijpen. Tegelijkertijd legt hij het verband met het individuele en maatschappelijke leven van zijn tijd. Uit deze concrete ervaringen komt ook de vaak heftige kritiek op de toenmalige Kerk voort.

Opvallend is het perspectief: Paracelsus beschouwt David als een prefiguratie van Christus. David is de profeet die vertelt over het Nieuwe Testament, over de komst van de antichrist, over het einde der tijden, kortom, de woorden van David zijn daarmee bijna het woord van God. Door David kunnen we de woorden van Christus begrijpen. Zo stelt Paracelsus dat het David alleen om de goddelijke wijsheid te doen is, en hij zich van de wijsheid van Augustinus, Origenes enzovoorts niets aantrekt... Toch moet ook deze profeet weer uitgelegd worden. Paracelsus voelt zich daartoe geroepen.