Talen en vakgebieden

Talen

Duits en Nederlands: Mijn moedertaal is Duits. Aangezien ik echter het grootste deel van mijn leven in Nederland heb gewoond, vertaal ik even makkelijk beide kanten op.

Spaans: Daarnaast vertaal ik uit deze twee talen naar het Spaans en vice versa. Bij vertalingen naar het Spaans werk ik altijd met een Spaanstalige collega als corrector.

Engels en Frans: Ik vertaal ook - met name medische teksten - uit het Engels en uit het Frans, maar niet andersom. Het grootste deel van mijn medische vertalingen is uit het Engels.

De vertaalrichtingen waarvoor u bij mij terecht kunt, zijn dus:

Uit het Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans
Naar het Duits, Nederlands of SpaansVakgebieden

Mijn hoofdvakgebieden zijn
Landbouw (plantenteelt, bosbouw, veehouderij, landbouwpolitiek...)
Geneeskunde (klinische studies, farmacologie, patiënteninformatie, handleidingen bij medische apparatuur, expertiserapporten, medische geschiedenis, alternatieve geneeswijzen...)
Voeding

Ik pak graag wetenschappelijk werk aan, zoals artikelen en (samenvattingen van) proefschriften.

Daarnaast heb ik ervaring met allerlei soorten
Gebruiksaanwijzingen
Handelscorrespondentie
Websites
Vakbondswerk
Ontwikkelingswerk
Toerisme


Deze opsomming is niet uitputtend. Ook als de door u benodigde vertaling niet binnen een van deze categorieën valt, neem gerust contact met me op.Link_naar_Woudezel.jpg

LogoET.jpg
Deutsche Fassung von ElkeTekst
Versión española de ElkeTekst
English version of ElkeTekst
Version française de ElkeTekst
Woordenboeken.jpg