Uitgeverij De Woudezel
Elise Wolfram:

Paracelsus - Een Rozenkruiser
Oorspronkelijke titel: Der esoterische Christ Paracelsus

Met teksten van Paracelsus:

Uitleg over de hele astronomie
De vier evangelisten
en passages uit
De marteldood van Christus
De opstanding van de doden
De wedergeboorte van de mens
Het Maal van de Heer


Vertaling en voetnoten: Elke Bußler
Formaat: 12 x 17,5 cm, 170 pagina’s, ingenaaid gebrocheerd
ISBN: 978-90-806875-8-5
Eerste druk 1 januari 2013
Prijs: EUR 19,00


CoverWolfram.jpg
"Theophrastus is weliswaar geen lid geworden van onze broederschap, maar heeft het Boek van de Wereld zorgvuldig bestudeerd en daaraan zijn scherpe geest ontstoken. Maar ook deze man werd het door de overlast van weten-schappers en betweters onmogelijk gemaakt zich ten volle te ontplooien, waardoor hij zijn gedachten over de natuur nooit ongestoord met anderen kon uitwisselen. Daarom heeft hij in zijn geschriften eerder de spot gedreven met de wijsneuzen dan zichzelf helemaal te laten zien. Desondanks is de harmonie [van de hele wereld] in rijke mate bij hem aan te treffen. Hij zou deze kennis zonder twijfel met de geleerden hebben gedeeld als hij deze een grotere kunst dan scherpzinnige spot waardig had bevonden."
(Johann Valentin Andreae in Fama Fraternitatis)


Elise Wolfram, schrijfster, antroposofe en esoterisch leerling van Rudolf Steiner, is voor veel Paracelsus-liefhebbers een bekende naam door haar commentaar bij het paracelsische Volumen paramirum: De occulte oorzaken van ziekte. Een jaar voor het Paramirum-commentaar, in 1911, was al een boekje van haar hand verschenen waarin het wezen en werk van Paracelsus als Rozenkruiser wordt geschetst en dat een soort inleiding of raamwerk vormt voor het latere boek.
Paracelsus - een Rozenkruiser bevat de Nederlandse vertaling van dit essay. Omdat de door Wolfram naar voren gebrachte Paracelsus-citaten nogal kort zijn en hun oorspronkelijk verband niet altijd duidelijk is, is in de appendix - die in feite het grootste deel van het boek uitmaakt - een ruimere context daarvan weergegeven.

Via de knop 'Boek inkijken' kunt u alvast een aantal pagina's bekijken.

Zie ook de bespreking in Pentagram nr. 2, 2014.

.