Naar Paracelsus
Uitgeverij De Woudezel
ElkeTekst
Laatste stuk: Homeopathische middelen bestaan niet
Als stadsarts en hoogleraar in Bazel, in 1527/28, wekte Theophrastus von Hohenheim, die later bekend werd onder de naam Paracelsus, veel ergernis. Wat hem algauw de spotnaam 'De Woudezel' opleverde. Vandaar.


---> Direkt zum Sudhoff-Register


Actualiteit:
Het zogenaamde stikstofprobleem
Rudolf Steiner over microben en inentingen


Wat De Woudezel wil:

Het werk van Paracelsus voor de Nederlandstalige lezer toegankelijk maken, en een platform bieden voor studie en uitwisseling m.b.t. Paracelsus.

Dit gebeurt door middel van

1. tweetalige uitgaven van zijn belangrijkste boeken, waarin de originele tekst en de Nederlandse vertaling zij aan zij staan

2. boeken over Paracelsus vanuit verschillende invalshoeken (filosofie, antroposofie, homeopathie, rozenkruis...)

3. voordrachten, studiebijeenkomsten etc.


Daarnaast omvat het programma enkele andere werken van geestverwante schrijvers.

Wilt u van nieuwe uitgaven per e-mail op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een mail naar De Woudezel.

De boeken van De Woudezel kunnen direct bij mij worden besteld.


De nieuwste boeken:

Paracelsus: De pest
(mei 2022)
Het pesttraktaat voor Sterzing (1534) en twee beschouwingen over de achtergronden van de pest

Paracelsus: De weg van David
Commentaar bij Psalm 119
(mei 2022)
met een inleiding van Anton Dekkers:
Paracelsus, theoloog van de Reformatie
Een inleiding in de theologische visie van Paracelsus aan de hand van zijn commentaar bij Psalm 119
met de volledige vertaling daarvan


De auteurs:

Andreae, Johann Valentin
Bußler, Elke
Dekkers, Anton
Fritsche, Herbert
Paracelsus
Schlegel, Emil
Steiner, Rudolf
Wolfram, Elise